Pokolenie Z, a AI

Badania opublikowanego przez Salesforce – Generative AI Snapshot Research: The AI Divide wykazują, że istnieje wyraźna dysproporcja w korzystaniu z SI między różnymi grupami wiekowymi, przy czym młodsze pokolenia są bardziej skłonne do akceptacji i eksperymentowania z tą technologią.

W oparciu o te obserwacje, można wskazać trzy kluczowe kroki, które liderzy biznesowi mogą podjąć, aby lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania użytkowników SI oraz zwiększyć akceptację tej technologii:

  • Konieczne jest dostosowanie oferty SI do preferencji pokolenia Z, które wyraźnie wykazuje zainteresowanie wykorzystaniem tej technologii w miejscu pracy. To pokolenie chce, aby SI była zintegrowana z istniejącymi narzędziami i procesami biznesowymi, co może przyspieszyć jej akceptację i wykorzystanie w firmach.
  • Należy skoncentrować się na etycznych praktykach związanych z SI, zapewniając transparentność w korzystaniu z danych oraz unikając stronniczości czy naruszania prywatności użytkowników. To kluczowe dla budowania zaufania i akceptacji tej technologii.
  • Istotne jest wspieranie współpracy między zwolennikami SI a osobami, które mogą mieć wątpliwości lub brak wiedzy na temat tej technologii. Edukacja oraz zachęcanie do otwartej dyskusji mogą pomóc zniwelować bariery i przekonać większą liczbę osób do korzystania z SI.

Podsumowując pokolenie Z może odegrać kluczową rolę w wdrażaniu GAI w firmach. Ich znajomość najnowszych technologii oraz świeże spojrzenie na biznes mogą przyczynić się do skutecznego wykorzystania tej  formy usprawnień.

Generatywna sztuczna inteligencja otwiera przed firmami nowe możliwości i perspektywy. W połączeniu z zaangażowaniem i ekspertyzą pokolenia Z, może stać się kluczowym narzędziem do osiągnięcia sukcesu biznesowego. Firmy, które będą otwarte na współpracę z młodszymi pokoleniami i inwestycje w GAI, mogą zyskać przewagę na rynku i przyczynić się do budowania lepszej przyszłości biznesowej.

*Na podstawie ccnews.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *