Operator Logistyczny Roku – czy o tym, jak ważne są cykliczne badania satysfakcji. Czy wystarczająco dbamy o obecnych klientów? Czy wystarczająco dogłębnie badamy ich poziom satysfakcji?

Każda z firm usługowych wie jak ważna jest dobra obsługa klienta. My jako klienci też doskonale wiemy jak ważne jest to by firma, z której usług korzystamy, maksymalnie dbała o swoich klientów. Pytanie czy faktycznie tak jest. Czy mamy poczucie, że jako klienci którzy podjęli decyzje o wyborze produktu jesteśmy tak samo traktowani jak w momencie podejmowania decyzji zakupowej? Od kilkunastu lat uczestniczymy w corocznie organizowanym badaniu Operator Logistyczny Roku. Jako Partner współpracujący przeprowadzamy ankiety telefoniczne z dedykowanymi do badania przedstawicielami firm korzystających z usług poszczególnych firm logistycznych. Badanie jest angażujące, ponieważ trwa średnio 30 minut natomiast widać, że z każdym kolejnym badaniem respondenci widzą i doceniają jego przebieg. Po pierwsze widzą i mają poczucie, że firmy interesują się jak oceniana jest jakość dostarczanych usług. Z każdym rokiem coraz chętniej i precyzyjniej wypowiadają się na temat poszczególnych zagadnień. Nie traktują badania jako ankiety, którą trzeba odklikać a jako faktyczne narzędzie, które ma wpływ na przebieg współpracy ich firmy z dostawcą usług. Po drugie doceniają możliwość przeprowadzenia ich przez pytania ankietowe przez ankietera. Wykorzystanie kanału telefonicznego jest dużo droższe niż wysłanie np. ankiety drogą mailową czy też przeprowadzenie jej za pomocą bota natomiast daje możliwość zarządzania czasem respondenta i zobowiązuje go na swój sposób do rzetelnego podejścia do badania. Umiejętne przeprowadzenie z respondentem ankiety ma odzwierciedlenie w długoterminowych relacjach firm- klient. Wkładany wysiłek w sprawne działania z naszej strony został wyróżniony otrzymanymi referencjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *